objavljeno 2009-09-02 PRIPADA: KZM SERVISI / ILI VOZIŠ ILI PIJEŠ/ INFO

DEKLARACIJA O BEZBEDNOSTI MLADIH U SAOBRAĆAJU

Kancelarija za mlade Gradske uprave grada Beograda predlaže potpisivanje DEKLARACIJE O BEZBEDNOSTI MLADIH U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU. Pozivamo sve zainteresovane organizacije i ustanove da nas kontaktiraju radi pristupanja ovoj Deklaraciji. Zajedničkim aktivizmom možemo stvoriti promenu. Ovo je jedan od načina. Sledi integralni tekst predloga TEKSTA Deklaracije:

Na predlog Kancelarije za mlade Grada Beograda,
(spisak potpisnica)
usvajaju

DEKLARACIJU
O BEZBEDNOSTI MLADIH U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Imajući u vidu da su saobraćajne nezgode vodeći uzrok smrtnosti mladih ljudi,
Imajući u vidu da mladi ljudi najčešće ginu u saobraćajnim nezgodama,
Imajući u vidu su mladi ljudi najčešći izazivači saobraćajnih nezgoda sa poginulim osobama,
Imajući u vidu veliki broj mladih koji ostaju trajni invalidi usled povreda zadobijenih u saobraćajnim nezgodama,
Imajući u vidu nizak stepen saobraćajnog obrazovanja i svesti o posledicama nebezbednog ponašanja u saobraćaju,
Imajući u vidu da mladi stradaju kao pešaci, vozači, putnici, motociklisti i biciklisti
Ne prihvatajući stav da su saobraćajne nezgode uobičajeni deo svakodnevnice i da se one ne mogu sprečiti,
odlučni da promenimo postojeće stanje, čvrsto zauzimamo sledeće stavove:

NE PRIHVATAMO STRADANJE MLADIH U SAOBRAĆAJU

SAOBRAĆAJNE NEZGODE NISU SLUČAJNOST, ONE SE MOGU SPREČITI

NE ŽELIMO DA MLADI BUDU IZAZIVAČI TEŠKIH SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

PODRŽAVAMO NAPORE DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA GRADA BEOGRADA I GRADSKIH OPŠTINA, AKADEMSKIH ORGANIZACIJA, MEDIJA, NEVLADINOG SEKTORA, PRIVATNOG SEKTORA I POJEDINACA, KOJI SU USMERENI NA SPREČAVANJE STRADANJA MLADIH U SAOBRAĆAJU

PODRŽAVAMO OBRAZOVANJE I VASPITANJE MLADIH RADI BEZBEDNOG UČESTVOVANJA U SAOBRAĆAJU

© 2009 - 2015 Kancelarija za mlade. Sva prava zadržana. NA VRH STRANE | (Y)illed.