objavljeno 2012-08-08 PRIPADA: BUDI U TOKU / KONKURSI, STIPENDIJE, TAKMIČENJA/

Konkurs za pisanje eseja na temu "Glavni izazovi reforme sektora bezbednosti u Srbiji"

Pozivamo vas da se prijavite na studentski konkurs za pisanje eseja koji je raspisao Centar za evroatlantske studije (CEAS)

 

Na šta mogu da se odnose radovi?

-  Percepciju šire i/ili stručne javnosti o reformi sektora bezbednosti

-  Koncept ljudske bezbednosti u strateškim dokumentima Republike Srbije

-  Ulogu nezavisnih kontrolnih institucija u reformi sektora bezbednosti

-  Zaštitu ljudskih prava i manjinskih prava u kontekstu reforme sektora bezbednosti

-  Zaštitu ljudskih prava zaposlenih u sektoru bezbednosti

-  Ulogu Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU i NATO u reformi sektora bezbednosti

-  Pitanje Kosova i reforme sektora bezbednosti

U obzir dolaze i slične teme, a poželjna dužina teksta je do 2000 reči; fusnote treba da budu u Čikago stilu.

 

Ko može da konkuriše?

Studenti završnih godina fakulteta društvenih nauka, kao i master i doktorskih studija, zainteresovani za reformu sektora bezbednosti u Srbiji.

 

Kako konkurisati?

Radovi se šalju na e-mail adresu office@ceas.org.rs , najkasnije do 15. septembra 2012. godine, a uz njih je potrebno poslati kraću biografiju sa slikom autora.

 

Promocija radova

Radovi će biti objavljeni na zvaničnom sajtu CEAS i promovisani na CEAS nalozima na socijalnim mrežama, dok će dva najbolja rada, po mišljenju članova redakcije tromesečnika "Novi vek", biti objavljena u drugom broju tog tromesečnika. Autori dva najbolja rada biće pozvani da ih predstave na CEAS press-konferenciji koja će biti  organizovana tokom oktobra 2012. godine, prilikom predstavljanja drugog broja tromesečnika „Novi vek“.

 

*Za sve dodatne informacije možete se obratiti se na e-mail adresu jan.litavski@ceas.org.rs ili brojeve telefona 011/334-3464 i 063/533-623.

 

 

© 2009 - 2015 Kancelarija za mlade. Sva prava zadržana. NA VRH STRANE | (Y)illed.